Obraz losowy

Brak grafik
PROJEKTY
AKTYWNY SENIOR KLUCZEWSKI Drukuj
Redaktor: Administrator   
27.06.2016.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż złożony przez Stowarzyszenie „Ziemia Kluczewska” do tegorocznego konkursu Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych ogłoszonego przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną  i uzyskał wysoką 58 lokatę na liście rankingowej.

Dofinansowany projekt pn. AKTYWNY SENIOR KLUCZEWSKI  pozwoli stworzyć  w okresie od lipca do grudnia br. liczne wieloprofilowe działania mające na celu integrację wewnątrz                 i międzypokoleniową, aktywność fizyczną, turystyczno-rekreacyjną na rzecz poprawy jakości                i poziomu życia osobom 60+ w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, budowy przyjaznego społecznego klimatu dla godnego starzenia się oraz poprawy kondycji fizycznej i psychicznej.

Projekt otrzymał dofinansowanie na realizację następujących bloków tematycznych:

        I.        Cyklu zajęć edukacyjno-integracyjnych w zakresie zdrowego stylu życia poprzez warsztaty farmaceutyczne, z rehabilitantem i ratownikiem medycznym,

       II.        Rozwój fizyczny jako utrzymanie sprawności i samodzielności osób starszych 60+ poprzez aqua aerobik na basenie, zajęcia gimnastyczne i ruchowe oraz

ćwiczenia na siłowni pod chmurką.

      III.        Aktywność turystyczno-rekreacyjna w tym procesy inicjujące działania

integracyjne lokalnej społeczności, poprzez wycieczki:

a)      krajoznawczo-poznawcze: Rajd pieszy po Pustyni Błędowskiej pn. BABSKI COMBER,

b)    rowerowa, zorganizowaną z myślą o rosnącej grupie cykloturystów z

terenu Gminy Klucze

c)     piesza pn. Swego nie znacie cudze chwalicie

     IV.        Rozwój emocjonalny dla osób 60+ w tym wyjazdy:

 a)  edukacyjne do Wrocławia

               b) rehabilitacyjno-leczniczy do Szaflar

a)     Podsumowanie projektu Aktywny Senior KLUCZEWSKI odbędzie się pn. Dzień Zdrowia jako prezentacja osiągnięć osób 60+ poprzez ćwiczenia na sali gimnastycznej oraz pokaz multimedialny.

 

Prezes Stowarzyszenia „Ziemia Kluczewska”

Małgorzata Gut-Pasich

 
NASZE PRIORYTETY I DZIAŁANIA Drukuj
Autor: Administrator   
06.02.2009.

PRIORYTETY I ZADANIA:
1)
W zakresie edukacji:

a)
Wsparcie budowy hali sportowej przy SP i Gimnazjum w Kluczach poprzez zbiórkę 1% podatku i darowizn oraz działania promocyjne
b)Pozyskiwanie środków na  edukacyjne projekty rozwojowe dla dzieci i  młodzieży Gminy Klucze
c)Podjęcie działań   w kierunku  wyrównywania szans edukacyjnych  uczniów szkół gminy Klucze,
d)Wsparcie wymiany  zagranicznej młodzieży,
e)Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjno – promocyjnych związanych z możliwościami uzyskania środków finansowych dla szkół i przedszkoli Gminy Klucze
2)W zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej:
a)Promocja i wspieranie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw,
b)Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjno – promocyjnych związanych z możliwościami uzyskania środków finansowych dla podmiotów gospodarczych
3)Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi  w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczno gospodarczego Ziemi Kluczewskiem
4)Rozwój i promocja turystyki

 

NAJWAŻNIEJSZE ZREALIZOWANE ZADANIA:
1.Współudział w utworzeniu Agencji Rozwoju Regionu Kluczewskiego w Kluczach
2.Założenie i prowadzenie Społecznego Policealnego Studium Biznesu o uprawnieniach szkoły publicznej w latach 1996 -2004
3.Założenie i prowadzenie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej w latach 1998 – 2004
4.Prowadzenie kursów zawodowych dla dorosłych
5.Pozyskiwanie środków na doskonalenie zawodowe z ARiMR w Warszawie
6.Pozyskiwanie środków na projekty edukacyjne dla szkół Gminy Klucze
a)Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 2003r.  - 12 400 zł
b)„By czas nie zaćmił i niepamięć” - 2004 r. - 19 000 zł
c)Klub –Net „Survival Camp 2005" - 22 000 zł
d)Koda – Klub otwartych działań artystycznych 2005 r. -23 850 zł
Powyższe projekty realizowane były w partnerstwie ze stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucz  
7.Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”  2008 r.
8.Udział w programie „Działaj Lokalnie VI”  2008 r – pozyskanie środków na działania:
1)„Plac Zabaw we Dworze” – współfinansowanie przez Urząd Gminy Klucze
2)„Szach i Mat impuls do dalszych działań” – szachy plenerowe, projekt realizowany przez Radę Sołecką w Cieślinie w partnerstwie z Urzędem Gminy Klucze