Podsumowanie projektu AKYTYWNY SENIOR KLUCZEWSKI
Redaktor: Administrator   
02.01.2017.

Wraz z przyjściem Nowego Roku, dobiega końca projekt AKTYWNY SENIOR KLUCZEWSKI, dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu odbyło się mnóstwo zdrowych zajęć i spotkań dla seniorów 60+ z terenu gminy Klucze i okolic. Dofinansowany projekt pn. AKTYWNY SENIOR KLUCZEWSKI  pozwolił stworzyć 
w okresie od lipca do grudnia 2016 liczne wieloprofilowe działania mające na celu integrację wewnątrz  i międzypokoleniową, aktywność fizyczną, turystyczno-rekreacyjną na rzecz poprawy jakości i poziomu życia osobom 60+ w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, budowy przyjaznego społecznego klimatu dla godnego starzenia się oraz poprawy kondycji fizycznej
i psychicznej.

Projekt został zrealizowany poprzez następujące bloki tematyczne:

    I.   Cykl zajęć edukacyjno-integracyjnych w zakresie zdrowego stylu życia poprzez warsztaty farmaceutyczne, z rehabilitantem i ratownikiem medycznym,

    II.        Rozwój fizyczny, jako utrzymanie sprawności i samodzielności osób starszych 60+ poprzez aqua aerobik na basenie, zajęcia gimnastyczne i ruchowe oraz ćwiczenia na siłowni pod chmurką.

    III.         Aktywność turystyczno-rekreacyjna w tym procesy inicjujące działania integracyjne lokalnej społeczności, poprzez wycieczki:

a)     krajoznawczo-poznawcze: Rajd pieszy po Pustyni Błędowskiej pn. BABSKI COMBER w    dniu 03.09.2016 r.,

b)    rowerowe, zorganizowaną z myślą o rosnącej grupie cykloturystów z terenu Gminy Klucze w dniu 05.11.2016 r.

c)    piesze pn. Swego nie znacie cudze chwalicie, która odbyła się w dniu 10.12.2016 r.

    IV.        Rozwój emocjonalny dla osób 60+ w tym wyjazdy:

              a)   edukacyjny trzydniowy do Wrocławia zorganizowany w październiku

b)     rehabilitacyjno-leczniczy do Szaflar, który odbył się we wrześniu.

 

Pod koniec projektu odbyło się podsumowanie działań pn. „Dzień Zdrowia”, podczas którego zaprezentowano osiągnięcia osób 60+ poprzez ćwiczenia na sali gimnastycznej oraz pokaz multimedialny, dostępny na stronie:

https://www.facebook.com/Aktywnyserniorkluczewski/videos/373691866344675/

  

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.