AKTYWNY SENIOR KLUCZEWSKI
Redaktor: Administrator   
27.06.2016.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż złożony przez Stowarzyszenie „Ziemia Kluczewska” do tegorocznego konkursu Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych ogłoszonego przez  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek, przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną  i uzyskał wysoką 58 lokatę na liście rankingowej.

Dofinansowany projekt pn. AKTYWNY SENIOR KLUCZEWSKI  pozwoli stworzyć  w okresie od lipca do grudnia br. liczne wieloprofilowe działania mające na celu integrację wewnątrz                 i międzypokoleniową, aktywność fizyczną, turystyczno-rekreacyjną na rzecz poprawy jakości                i poziomu życia osobom 60+ w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, budowy przyjaznego społecznego klimatu dla godnego starzenia się oraz poprawy kondycji fizycznej i psychicznej.

Projekt otrzymał dofinansowanie na realizację następujących bloków tematycznych:

        I.        Cyklu zajęć edukacyjno-integracyjnych w zakresie zdrowego stylu życia poprzez warsztaty farmaceutyczne, z rehabilitantem i ratownikiem medycznym,

       II.        Rozwój fizyczny jako utrzymanie sprawności i samodzielności osób starszych 60+ poprzez aqua aerobik na basenie, zajęcia gimnastyczne i ruchowe oraz

ćwiczenia na siłowni pod chmurką.

      III.        Aktywność turystyczno-rekreacyjna w tym procesy inicjujące działania

integracyjne lokalnej społeczności, poprzez wycieczki:

a)      krajoznawczo-poznawcze: Rajd pieszy po Pustyni Błędowskiej pn. BABSKI COMBER,

b)    rowerowa, zorganizowaną z myślą o rosnącej grupie cykloturystów z

terenu Gminy Klucze

c)     piesza pn. Swego nie znacie cudze chwalicie

     IV.        Rozwój emocjonalny dla osób 60+ w tym wyjazdy:

 a)  edukacyjne do Wrocławia

               b) rehabilitacyjno-leczniczy do Szaflar

a)     Podsumowanie projektu Aktywny Senior KLUCZEWSKI odbędzie się pn. Dzień Zdrowia jako prezentacja osiągnięć osób 60+ poprzez ćwiczenia na sali gimnastycznej oraz pokaz multimedialny.

 

Prezes Stowarzyszenia „Ziemia Kluczewska”

Małgorzata Gut-Pasich

Zmieniony ( 20.11.2016. )